Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Networking

V tejto sekcii predstavíme partnerov Inkubátora Malacky a všetky siete, ktorých členom je Inkubátor Malacky.  

RIZ                                                                                                                                                    

R I Z    Regional-Innovations-Zentrum NÖ-Ost.

(Regionálne inovačné centrum) je inštitúcia podporujúca začínajúce a inovatívne podniky v Dolnom Rakúsku

 

- poskytuje poradenstvo v začiatkoch podnikania a zvýhodnené nájomné pre začínajúcich podnikateľov

- pomáha pri zostavení podnikateľského plánu a následne pri jeho realizácii

- prostredníctvom siete partnerov podporuje podnikateľov v regióne potrebnými informáciami a sprostredkúva vhodných partnerov

- ponúka komplexné ďalšie vzdelávanie

www.riz.at

 

 

UPV BBÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

 (informačné centrum úradu "innoinfo" hľadajte priamo v Inkubátore Malacky)

 

- vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení

- vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike

- je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná

- podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva

www.upv.sk

 

 

PF KU

 Katedra manažmentu Pedagogickej fakulty, Katolícka univerzita v Ružomberku

                                                                                                                                                   http://pf.ku.sk/ 

 

MEDIÁLNI PARTNERI:

MHdvojtýždenník, ktorý vydáva mesto Malacky pre svojich občanov distribuovaný zdarma do všetkých domácností mesta Malacky

 

MA

mesto Malacky disponuje webovými stránkami poskytujúcimi podnikateľom priestor na prezentáciu;

                                                  www.malacky.sk

zaujímavou formou reklamy sú i hlásenia v mestskom rozhlase  

 

eMTV

 

videotext a teletext mesta Malacky s možnosťou prezentácie podnikateľov

 

 

 

 

Inkubátorové firmy si môžu uplatniť zľavu na inzerciu vo všetkých informačných médiách mesta Malacky vo výške 20% a komerčné spoločnosti sídliace v priestoroch Inkubátora Malacky zľavu vo výške 10%.

 

 

MALACKOregionálne noviny distribuované zdarma do schránok domácností a firiem v okrese Malacky každý týždeň v náklade 22 000 ks;

každá inkubátorová firma má zaručenú zľavu na inzerciu vo výške 30 - 40%         

 

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.