Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Postup pri vstupe do Podnikateľského Inkubátora Malacky

Pred Vašim rozhodnutím vstupu do inkubátora (založenie spoločnosti, presťahovanie krátko existujúcej spoločnosti) odporúčame prekonzultovať Váš zámer osobne s projektovým manažérom inkubátora. Predpokladom na vstup firmy do inkubátora je splnenie všeobecných kritérií vstupu do inkubátora a následné vypracovanie oficiálnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú povinné prílohy, ako napr. podnikateľský plán, dotazník a pod. Všetky prílohy sú popísané na formulári žiadosti. Pri vypracovaní žiadosti a príloh je možné operatívne spolupracovať s manažmentom inkubátora.

Po obdržaní Vašej žiadosti ju manažér podnikateľského inkubátora prvotne zhodnotí. Akceptujú a registrujú sa len kompletné a vhodné žiadosti. Všetky ostatné žiadosti budú vrátené s oznámením požiadaviek, ktoré neboli splnené.

Do jedného mesiaca po registrácii žiadosti bude žiadosť hodnotená manažmentom/výberovou komisiou podnikateľského inkubátora.

Najneskôr dva mesiace po registrácii výkonný riaditeľ na základe odporučenia výberovej komisie rozhodne o žiadosti.

V prípade kladného rozhodnutia o žiadosti Vám bude do dvoch týždňov predložený návrh zmluvy. K podpisu zmluvy dôjde do jedného mesiaca po predložení návrhu zmluvy.

Dokumenty pre žiadateľov

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.