Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Základné informácie projektu Inkubátora Malacky

Projekt Podnikateľského inkubátora v Malackách (PIM) bol realizovaný s podporou prostriedkov Európskej únie. Bol schválený a zaradený do Finančného memoranda podpísaného vládou SR a Európskou komisiou za rok 2001. V tomto kontexte uvádzame základné informácie o projekte:

  • Sektor: Phare CBC Slovensko - Rakúsko (CBC = cezhraničná spolupráca)
  • Prijímateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Užívateľ: Mesto Malacky
  • Správca: Inkubátor Malacky, n.o.

Čo je to podnikateľský inkubátor? (všeobecne)
Čo je náplňou činnosti Inkubátora Malacky?
Dokumenty pre žiadateľov o vstup

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.