Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Pozvánka na seminár k DPH

INKUBÁTOR MALACKY, n.o.Vás pozýva na seminár

“Daň z pridanej hodnoty a zmeny premietnuté v novele zákona o DPH č. 471/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2010”

Lektor:      Bc. Búdová, Daňové riaditeľstvo prac. Bratislava

Kedy:        25.2. 2010  od  9:00 – 13:00 hod.

Kde:          Inkubátor Malacky, školiaca miestnosť č. 326, 2. poschodie

Program:  Zákon č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v znení zák. č. 471/2009 účinného od 1.1.201

  •     Miesto dodania  služieb   - nové pravidlá na určenie miesta dodania služieb (dve všeobecné pravidlá,  osobitné pravidlá) §15 ods. 1 a 2 a § 16  (preprava tovaru, doprava osôb, ubytovacie a stravovacie služby....)
  •     Registrácia v súvislosti s novými pravidlami a prideľovanie IČ DPH zdaniteľným osobám, ktoré nie sú platiteľmi DPH pri dodaní alebo prijímaní služby - § 7a
  •     Daňová povinnosť a jej prenos na príjemcu plnenia pri cezhraničných službách (dodanie služby, opakované a čiastkové plnenia,    refakturácia služieb...) -§ 19
  •    Súhrnný výkaz  (podávanie len elektronicky, lehota na podanie súhrnného výkazu, podmienky pre účinné podanie, nový vzor súhrnného výkazu...) § 80 , 
  •     Nový vzor  daňového  priznanie od 1.1. 2010
  •     Zmeny pri zdaňovaní  dodávok tovarov a služieb  osobám  majúci osobitný vzťah k platiteľovi - § 22  
  •     Odpočítanie dane § 49 - odpočítanie dane pri PHM pri uplatnení paušálnych výdavkov podľa zákona o dani z príjmov (osobný automobil, nákup PHM...)
  •    Diskusia 

Cena: 28 €

Informácie a prihlášky:

http://www.inmalacky.sk/downloads/Prihlaska_na_seminar_Organ_pokyny25021.doc

alebo

034/772 61 37, 0915 734 915 alebo

gvozdjakova@inmalacky.sk

   (ig)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.