Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Pozvánka na seminár dani z príjmov

INKUBÁTOR MALACKY, n.o.Vás pozýva na seminár

“Daň z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2009 a zmeny pre rok 2010”

Lektor:      Ing. Miháliková, Daňové riaditeľstvo prac. Bratislava 

Kedy:        2.2. 2010  od  9:00 – 13:00 hod.

Kde:          Inkubátor Malacky, školiaca miestnosť č. 326, 2. poschodie

Program:  Zákon č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v roku 2009

·         Uplatňovanie preukázateľných daňových výdavkov FO bez vedenia účtovníctva

·         Zmeny v oslobodených príjmoch

·         Nezdaniteľné časti na rok 2009 a 2010

·         Zamestnanecká prémia

·         Úprava základu dane o záväzky

·         Pohľadávky a opravné položky, ich vplyv na základ dane

·         Nesprávne vyčíslený ZD v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach

·         Zmeny v daňových výdavkoch, napr.:

·         odpisy (zvýšenie hranice pre zaradenie do odpisovaného majetku, zmena prílohy, komponentné odpisovanie...)

·         uplatňovanie spotreby pohonných látok

·         Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2009 a 1.3.2009

·         Informácia k novelám zákona  č. 504/2009 Z.z. a č. 563/2009 Z.z.

·         Diskusia

Cena: 30€

Informácie a prihlášky:

http://www.inmalacky.sk/downloads/Prihlaska_na_seminar_Organ_pokyny020210.doc

alebo

034/772 61 37, 0915 734 915

alebo

gvozdjakova@inmalacky.sk

 

 

   (ig)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.