Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Pozvánka na seminár

 

Vás pozýva na seminár

“Daň z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2008”

Lektor:   Ing. Miháliková, Daňové riaditeľstvo prac. Bratislava

Kedy:     24.3.2009  o  9:00 – 13:00 hod.

Kde:        Inkubátor Malacky, konferenčná sála 5. posch. č.609

Program:

·       informácia k zmenám zákona od 1.3.2009

·       leasing (zmeny v posudzovaní),

·       nezdaniteľné časti za rok 2008,

·       zmeny v oslobodených príjmoch,

·       nakladanie s pohľadávkami a záväzkami, vplyv na základ dane,

·       tvorba oprávnených položiek a rezerv, vysporiadanie rozdielov,

·       zmeny v daňových a nedaňových výdavkoch,

·       úpravy v odpočte daňovej straty,

·       platenie a vyberanie dane

Cena: 29€

Informácie a prihlášky:

 

http://www.inmalacky.sk/downloads/Prihlaska_na_seminar_Organ_pokyny240309.doc

 

alebo

 

034/772 61 37, 0915 734 915 alebo

 

gvozdjakova@inmalacky.sk

 

 

 

 

   (im)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.