Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nové výzvy pre podnikateľov v Bratislavskom kraji

4. Augusta 2008 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci  orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj. Oprávnenými žiadateľmi sú malí a strední podnikatelia (MSP), ktorí môžu predkladať projekty v rámci 2 opatrení:

·         Opatrenie č.2.1 Inovácie a technologické transfery

Oprávnené skupiny aktivít:

2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP

2.1.3 Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP

2.1.4 Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenie kvality

Maximálna výška pomoci  pre aktivity 2.1.2 a 2.1.3 je 200 000€

Maximálna výška pomoci  pre aktivitu 2.1.4 je 100 000€

 

·         Opatrenie č.2.2 Informatizácia spoločnosti

     Oprávnená skupina aktivít

2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT (inform.-komunikač. technológie) v MSP

Maximálna výška pomoci  pre aktivitu 2.2.3 je 75 000€

 

Žiadateľ môže získať až 100% z celkových oprávnených nákladov!!!

 

Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP je od 18.8.2008.

Prijímanie žiadostí o NFP bude od 22.9.2008 v stanovených termínoch.

                                                                                                                                                IM

 

   (im)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.