Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Vznik asociácie inkubátorov

Slovenská asociácia podnikateľských a technologických inkubátorov (SAPTI)

bola dňa 23.06.2008 riadne zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Bratislave.

Zakladajúcimi členmi SAPTI je jedenásť podnikateľských a technologických inkubátorov z rôznych regiónov Slovenska. Predsedom asociácie sa stal Ing. arch. Valentin Magdolen, riaditeľ Inkubátora Malacky. Sídlo záujmového združenia je v priestoroch Inkubátora Malacky, Bernolákova ul. č. 1/A, 901 01 Malacky. Ekvivalentný názov združenia v anglickom jazyku znie Slovak Association of Business and Technology Incubators (SABTI).

Poslaním asociácie je účinným pôsobením vytvárať pre jej kooperačných partnerov možnosti rozvíjať ekonomický potenciál v regiónoch a zlepšovať podnikateľské prostredie takým spôsobom, aby Slovenská republika rastúcou mierou prispievala k úspešnému rozvoju Európy; a garantovať poskytovanie služieb jej členmi pre malých a stredných podnikateľov na kvalitatívnej úrovni obvyklej v krajinách Európskej únie.

Zakladajúcimi členmi asociácie sú inkubátory, alebo subjekty spravujúce podnikateľské alebo technologické inkubátory:

ASTERION, n.o., Handlová

Inkubátor Malacky, n.o., Malacky 

Martinsko-Flámske podnikateľské a inkubátorové centrum s. r. o., Martin

Mesto Moldava nad Bodvou 

Mesto Sládkovičovo

Podnikateľské a inovačné centrum - technologický inkubátor Prievidza

Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves

Regionálne poradenské a informačné centrum Bratislava

Regionálne poradenské a informačné centrum, Prešov

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava

Vedecko-technologický park, Žilina

Asociácia je otvorená aj pre ďalšie subjekty. Členom asociácie sa môže stať každý inkubátor, prípadne iná organizácia pôsobiaca v Slovenskej republike, ktorej predmet činnosti súvisí s podporou rozvoja podnikania. Pristupujúcim plnoprávnym členom asociácie sa môže stať inkubátor, prípadne iný subjekt, ktorého poslaním je podpora rozvoja podnikania, alebo aj inštitúcia, ktorá svojou činnosťou napĺňa ciele asociácie, ak splní podmienky bližšie špecifikované v stanovách.

 

Viac informácií v stanovách.

 

   (im)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.