Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Euroroadshow v Inkubátore Malacky


19. Júna 2008 Národná agentúra pre rozvoj  malého a stredného podnikania v spolupráci s Inkubátorom Malacky, n.o. a s kooperačnými partnermi zavŕšila informačnú kampaň s súvislosti so zavedením eura práve v našom inkubátore.

Celé podujatie bolo určené pre malých a stredných podnikateľov, ktorí v bezplatných seminároch konaných v 18 mestách na Slovensku mohli získať užitočné informácie súvisiace s prechodom na euro.  Okrem všeobecných informácií súvisiacich s touto problematikou sa prednášatelia venovali i konkrétnym oblastiam, ktoré podnikateľov najviac trápia - účtovníctva a daní.
                                                                                                                                                IM

   (IM)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.