Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Seminár o financovaní podnikateľských zámerov úspešný

Dvadsaťšesť poslucháčov sa 8.novembra 2006 stretlo na seminári, ktorého cieľom bolo informovať podnikateľov o aktuálnej možnosti podať projekty za účelom financovania podnikateľských zámerov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Súčasťou zrealizovaného workshopu bolo i poskytnutie základných informácií o podpore podnikateľov v programovacom období 2007-2013 a taktiež predstavenie projektu  ISTER network pomáhajúcom hľadať alternatívne zdroje financovania.

Workshop zrealizoval Inkubátor Malacky, n.o. v rámci podpory podnikateľov okresu Malacky. Všetkým zúčastneným podnikateľom bola ponúknutá možnosť konzultácií pri príprave svojich projektov s cieľom získať čo najviac finančných prostredkov z európskych zdrojov do regiónu.

workshop

 

   (RiN)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.