Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Eurofondy pre podnikateľov posledný krát v roku 2006

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vyhlásilo 5.októbra 2006 výzvu na predkladanie žiadostí (projektov) pre Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2. Malí a strední podnikatelia (vrátane žinostníkov) môžu podávať projekty v rámci  dvoch opatrení a to:

1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania

1.3. Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

 

Jedná sa o poslednú možnosť v roku 2006, kedy sa môžu podnikateľské subjekty uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pri čom výška podpory môže v závislosti od druhu aktivity dosahovať 30 až 100% celkových nákladov projektu.

 

Menované opatrenia pokrývajú rôzne aktivity, ako napríklad:

 

  • investície do dlhodobého a nehmotného majetku, odkúpenie podniku,...
  • prvá účasť na výstavách a na veľtrhoch, na obchodných misiách v zahraničí
  • poradenské a konzultačné služby
  • prenájom priestorov, strojov a zariadení v inkubátoroch a úhrada nákladov za prijaté poradenské a konzultačné služby 
  • štúdie a projektové dokumentácie
  • výstavba nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení v oblasti cestovného ruchu a rekreácie, obchodnej a kongresovej turistiky, ubytovacích zariadení, samostatných stravovacích zariadení,
  • výstavba nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení poskytujúcich doplnkové služby v oblasti cestovného ruchu a rekreácie (kúpalísk, otvorených a krytých plavární, bazénov, hygienických zariadení, športovo – rekreačných zariadení, relaxačných centier, sáun, posilovní, detských ihrísk, požičovní športových potrieb, atď.),
  • obstaranie zariadení, spojených s výstavbou nových alebo rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich zariadení, poskytujúcich doplnkové služby v oblasti cestovného ruchu a rekreácie, (nákup malých vodných plavidiel, vodných bicyklov, zasnežovacích zariadení, zariadení na úpravu tratí, strojov a zariadení na športovo-rekreačné a relaxačné činnosti, atď.)
  • vybudovanie informačného a rezervačného systému,

Konečným termínom predkladania žiadostí je 15.december 2006 do 14.00 hod.
Všetky potrebné informácie sú zverejnené na www.build.gov.sk a na www.strukturalnefondy.sk

 

V prípade záujmu o bezplatné konzultácie využite nasledujúci kontakt:

 

Ing. Richard Nimsch

mobil:         0915 734 914

tel.:            034 / 772 61 38

e-mail:        nimsch@inmalacky.sk

 

   (RiN)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.