Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Internet pre klientov - nová služba

Vďaka projektu "Dobudovanie štruktúrovanej kabeláže v podnikateľskom inkubátore v Malackách" financovanému zo zdrojov EÚ (JPD NUTS II Bratislava CIeľ 2) mohol Inkubátor Malacky svojim klientom ponúknuť novú službu a to poskytnutie internetového pripojenia v dobrej kvalite a nižšej cene.

Inkubátor nakupuje internetovú konektivitu vo väčšom množstve a následne ju prerozdeľuje klientom, ktorí o aktiváciu služby požiadajú. Súčasná rýchlosť pripojenia dosahuje rýchlosť 512/512 kbit down/up a je ponúkaná v cene 500,- Sk bez DPH za  mesiac.

Vybudovaná sieť vytvára prepoklady aj na vytváranie virtuálnych sietí klientov využívajúcich viacero kancelárií a bola nevyhnutnou pre pripravovanú službu telefónie cez internetový protokol so službou centrálnej telefonistky - recepčnej, ktorá by mala byť sprevádzkovaná v najbližších 6 mesiacoch. 

   (RiN)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.