Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Osemstoročné Malacky v inkubátore

Výročie roku 1206 - prvej písomnej zmienky Mesta Malacky sme si pripomenuli i v našom inkubátore.

           

12.septembra Inkubátor Malacky pripravil seminár „Podnikanie na Záhorí“. Historik Mgr. Pavol Vrablec vo svojej prednáške predstavil históriu podnikania na Záhorí od stredoveku po súčasnosť. Takto sa mohli poslucháči oboznámiť so začiatkami remeselnej výroby cez rozvoj manufaktúr až po ťažbu ropy na Záhorí. Riaditeľ podnikateľského inkubátora v svojich príspevkoch predstavil myšlienku podnikateľskej inkubácie, jej históriu, ako i prvé dva roky činnosti Inkubátora Malacky, n.o.. Na záver sa uskutočnila slávnostná vernisáž stálej výstavy veľkoformátových historických fotografií Malaciek, ktorá bude trvalo inštalovaná v budove inkubátora. Výstavu zrealizovala reklamná firma Zullu, ktorá patrí medzi prvých klientov inkubátora.

 

14.septembra Mestské Centrum Kultúry zorganizovalo v inkubátore odborný seminár o histórii Malaciek v ktorom odznelo široké spektrum príspevkov:  PhDr. V. Drahošová Najstaršie osídlenie Malaciek, Mgr. M. Hoferka Prvá písomná zmienka o Malackách, PhDr. T.Tandlich Pálfyovci a Malacky v 17-20 storočí, Mgr. Pavol Vrablec Stredovek – osídľovanie Záhoria, Mgr. M.Havlík Pálfyovci a ich význam na urbanisticko-architektonický rozvoj mesta Malaciek. Mgr. S. Beláň Predstavenie novej knihy o Malackách, RNDr. J. Ondrejka –primátor Mesta Malacky zavŕšil seminár príspevkom Súčasné Malacky – realizované a pripravované projekty.

   (VAM)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.