Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Pribudnú v Malackách ďalší prijímatelia finančného príspevku EÚ?

Piatok 30.jún 2006 bol posledným dňom na odovzdanie projektov firiem usídlených v bratislavskom kraji, ktoré žiadali o nenávratný finančný príspevok na svoju činnosť z Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Inkubátor Malacky, n.o. poskytoval v priebehu posledných dní konzultácie k projektom, pri čom až päť spoločností úspešne pripravilo svoje projekty a stihlo ich v stanovenom čase odovzdať Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Všetky projekty sú podané v rámci program JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2 a sú orientované na úhradu nákladov spojených s nájomným a službami v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov.

Pripoja sa žiadatelia k štyrom úspešným malackým firmám z predchádzajúceho obdobia? 

   (RiN)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.