Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Inkubátor Malacky získal financie na technický rozvoj

Už od konca roka 2005 pracoval Inkubátor Malacky, n.o. na prípravných prácach potrebných k predloženiu projektu zameraného na technické zhodnotenie budovy s následným vylepšením poskytovaných služieb. Projekt s názvom "Rozšírenie portfólia služieb závislých na technickej infraštruktúre poskytovaných podnikateľským inkubátorom v Malackách" pripravil k 15.2.2006 Inkubátor Malacky ako subjekt v pôsobosti žiadateľa - Mesta Malacky v rámci programu JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2, pričom žiadal o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt bol v máji roku 2006 schválený a v súčasnej dobe je pripravovaný na realizáciu.

 

Projekt je rozdelený na tri základné aktvity:

1)    Vybudovanie systému virtuálnej sekretárky – ide o vybudovanie systému telefónie založenej na IP (internetový protokol), prostredníctvom ktorého budú môcť nájomníci telefonovať v rámci internej siete zdarma a do prostredia mimo budovy za zvýhodnených cenových podmienok s možnosťou využívať služby asistentky manažujúcej prichádzajúce neprijaté hovory – prevzatie hovoru, zanechanie odkazu, dohodnutie termínu; súčasťou bude aj využívanie faxu každou spoločnosťou a mnoho na systém naviazaných výhod  

2)    Dobudovanie klimatizácie v administratívnej časti budovy – v rámci projektu sa dobuduje centrálna klimatizácia v asi 50 administratívnych priestoroch

3)    Zriadenie počítačovej učebne v podnikateľskom inkubátore – učebňa bude pozostávať zo 16 PC pripojených na internet a bude slúžiť na realizáciu školení v sektore IT

 

Predbežné celkové náklady projektu sú takmer 6,2 mil. Sk, pri čom 50% financuje EÚ, 45% štátny rozpočet a zvyšných 5% Mesto Malacky (Inkubátor Malacky). Realizácia projektu začne na jeseň roku 2006.

   (RiN)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.