Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Možnosť čerpať eurofondy pre podnikateľov trvá

Možnosť získať nenávratný finančný príspevok na rozvoj podnikania pre mikro, malé a stredné podniky je stále aktuálna. Do 30.6.2006 môžu firmy predložiť na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR svoje projekty v rámci programu JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2 a získať tak 30 - 100%-né pokrytie nákladov projektu.

Podpora je zameraná hlavne na rozvoj  výrobných podnikov, inovatívnych spoločností, IT-firiem a pod., ale aj na rozvoj cestovného ruchu - výstavbu penziónov, reštaurácií, zariadení poskytujúcich doplnkové služby cestovného ruchu,...

Podporovanými aktivitami je vypracovanie potrebnej projektovej "technickej" dokumentácie, prvá účasť na výstavách a veľtrhoch, zahraničných obchodných misiách, nákup technológie, nehnuteľného a hnuteľného majetku, úhrada nákladov na nájomné, poradenské a konzultačné služby,...

Bližšie informácie, výzvu a potrebné dokumenty nájdete na adrese: http://www.build.gov.sk/index.php?sekcia=jpd/vyzva4 

V prípade otázok a bližších informácií nás taktiež môžte kontaktovať:

Ing.Richard Nimsch, (nimsch@inmalacky.sk, 0915 734 914)

 

   (RiN)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.