Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Inkubátorové firmy úspešnými prijímateľmi európskych financií

Už štyri začínajúce firmy usídlené v Inkubátore Malacky sa stali úspešnými žiadateľmi o nenávratný firnančný príspevok EÚ. Spoločnosti využili program JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2 a v súlade so Schémou podpory malých a stredných podnikateľov JPD 2 (de minimis) pripravili projekty, ktoré im zabezpečili finančnú podporu pri rozvoji ich predmetu podnikania.

Výzva, na základe ktorej môžu podnikatelia získať finančnú podporu, je aktuálna do 30.6.2006. V prípade záujmu sme Vám ochotní kedykoľvek poskytnúť bližšie informácie a následne konzultácie pri príprave projektu.

Kontakt: Ing. Richard Nimsch, nimsch@inmalacky.sk, 0915 734 914

   (RiN)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.