Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prezentácia v Hollabrunne - Rakúsko

V rámci projektu „Od informácie k hospodárskemu rozvoju“ sa 25.apríla 2006 uskutočnilo ďalšie prezentačné podujatie Inkubátora Malacky u našich rakúskych susedov. Tento krát sa konalo v Hollabrunne. Hostiteľom bola partnerská organizácia Inkubátora Malacky v Rakúsku, spoločnosť RIZ NÖ – Regionálne inovačné centrum Dolné Rakúsko.

 

Celé stretnutie bolo venované cezhraničnej spolupráci a možnostiam cezhraničného zakladania podnikov, ako i podpore hraničných regiónov Weinviertel, Čiech a Slovenska. Podujatia sa zúčastnilo asi 30 rakúskych podnikateľov.

 

Hollabrunn

Hollabrunn

  EÚ

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu PHARE CBC Slovensko - Rakúsko

 

V prípade otázok kontaktujte manažéra projektu Ing. Richarda Nimscha /nimsch@inmalacky.sk/.

   (RiN)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.