Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prezentácie Inkubátora Malacky v rámci ECONET platformy

4.apríla 2006 v Bratislave a 6.apríla 2006 v Trnave sa uskutočnili v rámci ECONET platformy podnikateľské kluby na ktorých odzneli i prezentácie Inkubátora Malacky ako i skúsenosti jednej z firiem umiestnených v Inkubátore Malacky. Stretnutia boli zamerané na tému: „Priemyselné parky, inkubátory, klastre na Slovensku.

 

Ďalšie informácie o ECONET platforme môžete získať na www.econet-platform.sk

 

Jedná sa o projekt v rámci programu iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Rakúsko – Slovenská republika, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálneho rozvoja (ERDF), Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Všeobecným cieľom je posilnenie hospodárskych štruktúr v hraničnom regióne Krems-Viedeň-Bratislava-Trnava zintenzívnením hospodárskej kooperácie malého a stredného podnikania, zakladaním nových podnikateľských subjektov a podporou vzdelávania. Ďalším cieľom je posilnenie inovatívnosti a konkurencieschopnosti podnikateľov ako aj začínajúcich podnikateľov aktívnou poradenskou činnosťou, odbornými školeniami a organizovaním podnikateľských klubov.“

   (VAM)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.