Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Projekt zlepšujúci technickú infraštruktúru

          Ihneď po otvorení podnikateľského inkubátora verejnosti v novembri 2004 začal Inkubátor Malacky pracovať na vylepšení technickej infraštruktúry, ktorej úroveň značne ovplyvňuje možnosti poskytovaných služieb. Hlavným cieľom bolo čo najrýchlejšie vybudovať v budove štruktúrovanú kabeláž ktorá absentovala (existovali len preinštalácie) a tak zabezpečiť centrálne poskytovanie kvalitného a cenovo výhodného internetu etablovaným spoločnostiam. Neskôr sa táto myšlienka rozšírila aj o poskytovanie telefónie prostredníctvom špeciálnej ústredne (VoIP).

 

          Myšlienka dobudovania štruktúrovanej kabeláže bola premenená do projektu podaného v rámci štrukturálnych fondov. Projekt bol schválený a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) odsúhlasilo celkové náklady projektu vo výške 601 634,- Sk, pri čom príspevok žiadateľa predstavuje len 5%, teda 30 082,- Sk. Reálne náklady budú však známe až po podpísaní zmluvy s dodávateľom na základe verejného obstarávania dozorovaného MVRR SR.

 

          Je teda isté, že v priebehu mesiacov marec - apríl 2006 sa Inkubátor Malacky stane vďaka projektu „Dobudovanie štruktúrovanej kabeláže v podnikateľskom inkubátore v Malackách“ poskytovateľom internetových služieb pre svojich klientov, čo umožní zníženie nákladov klientom pri súčasnom zvýšení kvality internetu.

 

EÚTento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2

   (RiN)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.