Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Lepšie časy pre začínajúce firmy

Postupným napĺňaním budovy Inkubátora Malacky vznikli opäť vhodnejšie podmienky na pomoc začínajúcim podnikateľom a  to opätovným znížením nájomného o takmer 17 % (cenník).  Zníženie cien neobišlo ani komerčné spoločnosti,  kde  intenzita zníženia cien presiahla 6%. Zmenu k lepšiemu je možné pozorovať i pri prenájme konferenčnej sály a nákupe služieb s ňou spojených.

Nízke nájomné však nie je jediným podporným prostriedkom. Začínajúce spoločnosti môžu využiť štrukturálne fondy a získať nenávratnú finančnú podporu EÚ napríklad na nákup zariadení, konzultácií, know-how, a pod., ktoré potrebujú ku svojej činnosti. Konzultácie k projektom, ktoré je nutné k získaniu podpory pripraviť, získajú podnikatelia priamo od manažmentu podnikateľského inkubátora, ktorý už zrealizoval aj informačné stretnutie ohľadom pomoci EÚ podnikateľom.

   (RiN)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.