Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Pribudli ďalší partneri

         Počet partnerských organizácií Inkubátora Malacky sa opäť rozrástol. Riaditeľ inštitúcie na podporu podnikania v regióne Záhorie Ing.arch. Valentín Magdolen  uzatvoril dohody o vzájomnej spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) a Katedrou manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KM PF KU).

 

UPV SRCieľom spolupráce s ÚPV SR je zvyšovanie informačného povedomia, podpora vzdelanosti a priblíženie informačných zdrojov z oblasti patentových informácií a priemyselného vlastníctva hlavne malým a stredným podnikateľom. Konkrétnym výstupom je zriadenie informačno-poradenského miesta Úradu priemyselného vlastníctva SR pre inovácie – „innoinfo“ v podnikateľskom inkubátore v Malackách. Prvý kontakt s Úradom priemyselného vlastníctva teda sprostredkuje klientom Inkubátor Malacky.

 

PF KUSpolupráca s Katedrou manažmentu PF KU v Ružomberku je zameraná na odbornú prípravu študentov, skvalitňovanie a vypracovávanie projektov a vzájomnú medzinárodnú prezentáciu.

   (RiN)

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.