Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nezisková organizácia INKUBÁTOR MALACKY, n.o. vstúpila dňom 01.01.2019 do likvidácie

Rozhodnutím Správnej rady neziskovej organizácie INKUBÁTOR MALACKY, n.o. zo dňa 27 .6. 2018 nezisková organizácia vstúpila dňom 1. 1. 2019 do likvidácie. Názov od tohoto dátumu je:

INKUBÁTOR MALACKY, n.o. v likvidácii

Všetky platné zmluvné vzťahy boli riadne usporiadané „Dohodami o postúpení práv a povinností“ v súlade s platnými právnymi predpismi Občianskeho zákonníka – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov na Mesto Malacky ako vlastníka budovy INKUBÁTORA.

 

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.