Slovensky     English     Deutsch  
        Úvod  
        Novinky  
        Služby  
        Firmy  
        Kontakt  
        Networking  
        Povinne zverejňované informácie  
LogoProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Čo je náplňou činnosti Inkubátora Malacky?

Podnikateľský inkubátor v Malackách poskytuje kancelárske priestory (neskôr sa počíta s dobudovaním aj výrobných a prevádzkových priestorov pre firmy zaoberajúce sa priestorovo náročnejšou výrobnou činnosťou) pre začínajúcich podnikateľov za zvýhodnených podmienok priamo v centre mesta Malacky. Pritom sa firmám umiestneným v Inkubátore poskytujú rôzne pomocné služby, ako napríklad:

 • fyzická a priemyselná infraštruktúra - ponuka moderných kancelárskych priestorov, vybavených komunikačnou infraštruktúrou, zabezpečenie parkovacích miest a neskôr prípadne pomoc pri zabezpečení výrobných priestorov (využitie priemyselnej infraštruktúry v zóne PTPZ alebo v jeho bezprostrednej blízkosti),
 • konferenčná sála a rokovacie miestnosti - tvoria súčasť inkubátora, pričom okrem firiem v inkubátore ju budú môcť za komerčných podmienok využívať aj iné, externé firmy,
 • sekretárske služby - začínajúci podnikateľ ich bude mať k dispozícii spolu s prístupom k poštovej schránke a kopírovaniu,
 • recepcia - súčasťou inkubátora sú dve recepcie zabezpečujúce prvotný kontakt klientov
 • pomoc pri tvorbe obchodného a podnikateľského plánu - okrem pomoci pri zostavovaní podnikateľského plánu pomáha inkubátor podnikateľom aj pri hľadaní zdrojov financovania ich projektov,
 • knižnica - súčasťou inkubátora bude bibliotéka, v ktorej budú k dispozícii zbierky zákonov, aktuálna právnická, účtovnícka a iná poradenská literatúra, ako aj odborná a denná tlač,
 • bezpečnostné služby - cez noc a víkend ochrana objektu.
 • telekomunikačné služby a služby informačných technológií - prístup k vysokorýchlostnému internetu, telefónne linky, telefax, elektronická pošta, možnosť umiestnenia informácie o svojej firme na web-stránkach servera Inkubátora,
 • účtovnícke služby - zabezpečenie tohto zámeru predpokladá umiestnenie účtovníckej firmy v budove Inkubátora. Táto služba bude platená, účtovníctvo a účtovnícke poradenstvo sa bude vykonávať na základe individuálnych zmlúv,
 • právne služby - ich zabezpečenie predpokladá umiestnenie právnickej agentúry v budove Inkubátora. Služba bude platená podľa dohody medzi právnikom a klientom,
 • poistné služby - v budove inkubátora bude sídliť aj pobočka poisťovne zaoberajúcej sa poisťovaním podnikateľských rizík,
 • vzdelávanie - školenia organizované pod záštitou inkubátora o princípoch fungovania trhovej ekonomiky a o ekonomickom a právnom prostredí v regióne a v celej SR, jazykové kurzy a pod. Mali by sprostredkovať užitočné rady a poznatky, ako aj profesionálne odborné skúsenosti potrebné pre úspešnú podnikateľskú činnosť. Konferenčnú miestnosť budú organizácie využívať na semináre, schôdze a iné podujatia,
 • know-how služby - pomoc podnikateľom pri používaní licencií a know-how,
 • sieťové služby - v inkubátore budú k dispozícii komunikačné linky a zabezpečené vzťahy s organizáciami, ktoré môžu rozvíjať obchodné aktivity klientskej firmy a vyhľadávať partnerov doma i v zahraničí,
 • reklama a marketingové služby - v priestoroch inkubátora nájdu podnikatelia v budúcnosti databázu potenciálnych dodávateľov a investorov, prehľad profesií a distribútorov. Zároveň bude možnosť zabezpečiť poradenstvo pri marketingových aktivitách a propagácii samotných firiem v Inkubátore a ich produktov,
 • kaviareň a i.

Čo je to podnikateľský inkubátor? (všeobecne)
Základné informácie projektu Inkubátora Malacky
Dokumenty pre žiadateľov o vstup

2004-2011 © Inkubátor Malacky n.o.